Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Naturhistoriska riksmuseet i nationalstadsparken i Stockholm är en monumental byggnad som ritades av arkitekten Axel Anderberg i början av förra seklet. Huset är byggt i mörkt tegel med ljus granit i lister och omfattningar. Fasaden är idag kulturminnesmärkt. Taket utgörs av branta säteritak med svartglaserat tegel och en stor kupol. Fox Design har levererat utomhusarmaturer placerade ovanför dörrar samt lykthuvuden till 3 meters stolpar till närliggande gångvägar. Ljusdesigner Michael Hallbert har valt stolparmaturerna.

Statens fastighetsverk information om Naturhistoriska riksmuseet.

Visa ett urval referenser på en karta

Armatur

Nyx 190, Nyx 330, Nyx 330 lykthuvud

Arkitekt

Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB

Ljusdesigner

Michael Hallbert Ljusdesign

Elkonsult

Sonny Svenson Konsult

Fotograf

Fox Design

År

2010