Örby slottspark

Örby slottspark är en historisk parkanläggning som fungerar som en grön oas för såväl lek som vila. Där finns stora gräsytor, grusgångar, häckar, planteringar, en fontändamm och en plaskdamm. Parken ligger bakom slottet på Örby slottsväg.
Fox Belysning levererade 27 st SKY pollare under våren 2021.

 

Armatur

SKY pollare

Ljuskonsult

Rejlers, Douglas Hübinette

Fotograf

Tore Larsson

Karta

Google Maps

År

2021