Pakhusene i Århus, Danmark

SKY Park och Sticks 3000 på svartlackerade stolpar präglar området kring ”Pakhusene” i Århus nya hamnkvarter.
AART architects har ritat och har själva kontor i området.

Pakhusene är en markant och innovativ byggnad i det nya hamnområdet Århus. Betydande på grund av sina snäva linjer, tegelfasader samt yta på 35 000 kvadratmeter. Området kombinerar bostäder och kontor vilket bidrar till att skapa ett varierat hamnområde, som omfattar livet från tidig morgon till sen natt.

Armatur

SKY Park, Sticks 3000

Arkitekt

AART Arcitects

År

2017