Simonsland, Borås

Intill Viskan – som långsamt flyter genom området, mitt i Borås – ligger en av Europas mest spännande center för textilier.
Fox har levererat belysning i form av HLS-puckar, monterade i befintliga räcken som avgränsar byggnaderna till ån.

Läs mer om området här

 

 

 

Armatur

HLS Ledstångsbelysning

Arkitekt

Sweco Systems AB, Malmö

Elkonsult

IKKAB, Borås, numera Vinnergi

Fotograf

Ulf Celander

Karta

Google Maps

År

2013