Sjövikstorget på Liljeholmskajen

För torgets gestaltning 2006-2009 stod landskapsarkitekterna Thorbjörn Andersson och arkitekten PeGe Hillinge på Sweco.

Torget är närapå kvadratiskt och mäter ungefär 70 x 70 meter och gränser i norr mot Årstaviken. Området lutar svagt mot norr och vattnet, det ramas in av två långa trädäck som avslutas med en utstickande pir på sydöstra sidan och solterrasser på nordvästra sidan. (text från Wikipedia)
Nu 13 år senare har Stockholm Stad valt SKY Parklykta som belysning på torget…

 

Armatur

SKY Park

Fotograf

Tore Larsson

Karta

Google Maps

År

2022

Byggherre

Trafikkontoret, Stockholm Stad