Sparreska palatset, Riddarholmen, Stockholm

Belysning i Kammarrättens hus & Sparreska palatset, Riddarholmen. Palatset i senrenässans, möjligen efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä har senare förstorats och förenklats. Mot sjösidan står den ursprungliga portalen med vapensköldar för Per Sparre och hans båda hustrur Elsa Posse och Christina Ryning. Invändigt återstår bland annat ett rikt dekorerat bjälktak.

Statens fastighetsverk information om Sparreska palatset.

Länk till referenskarta längre ned!

 

Armatur

Quarto 380, Wila E Connect E08 49 mm

Arkitekt

Ahrbom & Partner Arkitektkontor

Elkonsult

Sonny Svenson Konsult

Fotograf

Fox Design

Karta

Google Maps

År

2010