S:t Eriksbrons trappa leder ner till  Norrbackagatan

Vid S:t Eriksbrons nordvästra sida ligger trappan som leder ner till  Norrbackagatan. Den gamla betongtrappan från 1937 revs hösten 2016 och ersattes av kortentrappan som stod färdig 2016-2017.
För att öka tryggheten och tillgängligheten i trappan valde Trafikkontoret att installera 30 st HLS-LEDpuckar i den befintliga ledstången…

 

 

Armatur

HLS Ledstångsbelysning

Fotograf

Fox Belysning

Karta

Google Maps

År

2020

Byggherre

Trafikverket