Sticks 900 med LED vid kontor, Danmark

Här har arkitekten valt att använda Sticks 900 i grafitgrå färg som belysningspollare runt kontorsbyggnaden.

 

 

Armatur

Sticks 900

Fotograf

Focus Lighting

År

2013