Trafikplats Värtan Hjorthagen

Armatur

HLS Ledstångsbelysning

Fotograf

Fox Design

År

2013