Universitetssjukhuset i Linköping, O-huset innergård

Universitetssjukhuset i Linköping, O-huset innergård (Onkologiska kliniken).
De bedriver sjukvård, forskning och utbildning inom området cancersjukdomar. Innergården fick en ordentlig upprustning under 2022 av arkitekt Marie Oldfeldt och Fox fick leverera merparten av belysningen.
.

 

Armatur

Turn Spot i Corten, Iris_67 och HLS

Arkitekt

Landskapsarkitekt: Oldfeldt Landskap & Form

Elkonsult

Ramböll

Elentreprenör

Assemblin

Fotograf

Lasse Olsson Foto

Karta

Google Maps

År

2022