Valö Fyr, Göteborg

Valö Fyr på Stora Billingen vid Göteborgs hamninlopp utgörs av 49 st enfamiljshus byggda med massivträteknik i tre olika hustyper. Med inspiration från de gamla bohuslänska kustsamhällena är husen placerade tätt i terrängen, orienterade mot vattnet och anpassade efter topografin. Husen varieras i färgsättningen med gråskalor hämtade från omgivningens klipphällar och ljung. Intill varje hus finns en bod och en biluppställningsplats mot vägen, vilken mjukt slingrar sig genom landskapet.

Länk till referenskarta längre ned!

 

Armatur

Nyx 190 grafitgrå, Nyx 190 Stander, Nyx 330 lykthuvud

Arkitekt

Landström Arkitekter

Fotograf

Fox Belysning

Karta

Google Maps

År

2008