Världsarvet Skogskyrkogården

Sedan 25 år är platsen en angelägenhet för hela mänskligheten då begravningsplatsen sattes upp på Unesco:s lista för kultur- och naturarv som ska bevaras för all framtid.
Skogskyrkogårdens betydelse för stockholmarna kan inte underskattas. I 100 år har platsen varit en viktig angelägenhet i människors möten med de svåraste stunderna i livet.

Fox Belysning levererade under 2018 ett mindre antal HLS ledpuck till de nya smyckningsställen för ljus och blommor vid askgravarna på Skogskyrkogården…
.

 

Armatur

HLS ledpuck infälld

Ljusdesigner

Ljusdesign: Sweco Ljusdesign Anna Waernborg, numera Light Bureau

Fotograf

Fox Belysning, Tore Larsson efter tips från Linda Naeve

Karta

Google Maps

År

2018