Vasamuseets bro över dockan

På uppdrag av Kungliga Djurgårdens Förvaltning har Stål & Rörmontage i Sölvesborg konstruerat, tillverkat och monterat en 20 meter lång och 3,5 meter bred gång- och cykelbro som öppnade upp ett nytt efterfrågat promenadstråk längs Djurgårdskajen utanför Vasamuseet i Stockholm, formgiven av Rundquist Arkitekter.

Bron väger ca 7 ton och är byggd i rostfritt Duplex stål. Med LCC i fokus (Life Cycle Cost) är detta ett synnerligen lämpligt material för broar som annars med tiden drabbas av kostsamma underhållsarbeten.

Fox Belysning har levererat de små LED-armaturerna i handledare.

 

Arkitektens text:

Bron över Vasadockan är utformad enligt idén om en frilagd landgång som spänner mellan de två kajerna och skapar en gen passage över dockan. Gestaltningen är en avspegling av brons konstruktion som är en Vierendeelbalk, vars form förstärker idén om ett fristående objekt som är inpassat på plats. Tanken är att bron i sin skala och materialitet skall kännas som ett självklart, men ändå fristående tillägg i den före detta varvsmiljön. Bron som är lyft på plats i ett stycke, är tillverkad i rostfritt stål, med insidor beklädda med rostfritt nät. På brobanan ligger obehandlade grantiljor som kommer att gråna med tiden.

 

 

Armatur

HLS ledstångsbelysning

Arkitekt

Rundquist Arkitekter

Elentreprenör

Elektra i Lister-Mjällby AB

Fotograf

Kasper Dudzik och Fox Belysning

År

2017

Byggentreprenör

Stål & Rörmontage