Wenner-Gren Center, Stockholm

Wenner-Gren Center uppfördes åren 1959-1961. Byggnaden var det första höghus i landet som genomförts i stålkonstruktion och på sin tid Europas högsta byggnad med en stomme i stål. För att ytterligare förstärka intrycket av ett mycket högt hus har höghusdelen utförts avsmalnande med tilltagande höjd. Kortsidorna är täckta av grovkorrugerad plåt, där trapphuset markerar sig genom ett högt, vertikalt fönsterband. Långsidorna är klädda med färgat fasadglas, en mycket modern fasadutformning för sin tid.

Arkitekterna Sune Lindström och Alf Bydén ritade huset. Nästan 60 år efter att bygget var klart levererade Fox Belysning nya parklyktor. I mars 2020 tändes de.

 

Armatur

SKY Park och WAY linspänd

Ljusdesigner

AFRY / Light Bureau

Fotograf

Lasse Olsson foto dagsljusbilder av Tore Larsson

Karta

Google Maps

År

2020