Gång- och cykelbron över Varnan i Kristinehamn

19 april, 2022

En viktig länk i Kristinehamns stadspark är den nya gång- och cykelbron över Varnan. Den 35 meter långa stålbron binder samman stadskärnan med handelsområden, gästhamn och bostäderna västerut.
HLS snap har monterats i räcket och tack vare brons asymmetriska konstruktion skapas ljusmönster som ger en häftig effekt.

Se referensidan: