Ridhuset, Kvarteret Krubban

Bebyggelse från tre olika epoker samsas i ett och samma kvarter. Här finns museum, kontor, förskola och privat boende sida vid sida. Livgardet flyttade ut 1897 och Svea Artilleriregemente flyttade in. 1929 var det dags igen då riksdagen beslöt att överlåta det nedlagda regementets kaserner till Statens Historiska Museum och dess huvudman Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien. Fox Design har levererat armaturer runt om i hela området, både Nyx i grålackerad aluminium som på bilderna, men också Quarto i obehandlad koppar. Historiska Museet har HLS ledstångsbelysning i trappräcke utomhus. Se http://foxbelysning.se/referenser/historiska-museet-stockholm/ Läs den mycket intressanta historien om området på Statens Fastighetsverks hemsida: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/ovriga/kvarteret-krubban-stockholm/

Armatur

Nyx 190

Fotograf

Fox Design