Ridhuset, Kvarteret Krubban

Bebyggelse från tre olika epoker samsas i ett och samma kvarter. Här finns museum, kontor, förskola och privat boende sida vid sida. Livgardet flyttade ut 1897 och Svea Artilleriregemente flyttade in. 1929 var det dags igen då riksdagen beslöt att överlåta det nedlagda regementets kaserner till Statens Historiska Museum och dess huvudman Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien.

Fox har levererat armaturer runt om i hela området, både Nyx i grålackerad aluminium som på bilderna, men också Quarto i obehandlad koppar. Historiska Museet har HLS ledstångsbelysning i trappräcke utomhus. Se https://foxbelysning.se/referenser/historiska-museet-stockholm/

Läs den mycket intressanta historien om området på Statens Fastighetsverks hemsida: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/ovriga/kvarteret-krubban-stockholm/

Armaturen Quarto som numera, sedan 2011, finns med LED. Välj mellan 9 W eller 12 W Bridgelux V8 (350 alt. 500 mA), en proffesionell LED-ljuskälla med en livslängd på min 50.000 timmar vid ta max 25°C.

Det finns ett sätt att uppdatera gamla armaturer (levererade före 2010). Det görs enkelt genom att byta ut lysrörsinsatsen till en LED-insats. Detta för att både spara energi och förlänga ljuskällans livslängd, vilket är mer än 17 år om armaturen lyser 8 timmar per dygn. Kontakta Fox för information om framtidssäker och klimatsmart belysning.

 

Armatur

Nyx 190, Quarto i koppar, HLS ledstångsbelysning,

Fotograf

Fox Belysning

Karta

Google Maps

Byggherre

Statens Fastighetsverk